Điều Khoản Và Điều Kiện 7BALL Mới Nhất 2024

Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người dùng và trang web này về việc sử dụng các dịch vụ của trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận, hiểu biết và liên lạc bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó giữa các bên về việc sử dụng các dịch vụ của trang web này.

Quyền sửa đổi và giải thích thỏa thuận này thuộc về trang web này. Trang web này có quyền sửa đổi và cập nhật thỏa thuận này theo thời gian nếu cần thiết. Thỏa thuận sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi được công bố trên trang web này. Người dùng được yêu cầu đọc kỹ và hiểu phiên bản mới nhất của thỏa thuận này trước khi sử dụng các dịch vụ của trang web này.

7ball

Điều khoản đăng ký 7BALL

Trước khi sử dụng các dịch vụ của trang web này, người dùng phải đăng ký bằng tên thật theo yêu cầu đăng ký của trang web này. Người dùng cần đảm bảo rằng thông tin đăng ký điền là đúng, chính xác và đầy đủ và nếu có bất kỳ thay đổi nào thì phải cập nhật kịp thời.

Người dùng phải giữ đúng số tài khoản, mật khẩu và không được phép chuyển nhượng, thuê, cho người khác mượn tài khoản của mình. Nếu số tài khoản và mật khẩu bị rò rỉ vì lý do riêng của người dùng, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Sau khi đăng ký thành công, người dùng sẽ đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ do trang web này cung cấp và phải tuân thủ các điều khoản sử dụng và thỏa thuận của trang web này.

Điều khoản sử dụng sản phẩm 7BALL

Khi sử dụng các sản phẩm do trang web này cung cấp, người dùng không được phép sử dụng các sản phẩm của trang web này để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Người dùng nên sử dụng các sản phẩm do trang web này cung cấp một cách hợp lý và không được phép tiến hành các cuộc tấn công ác ý, phá hoại, giả mạo, v.v.

Người dùng nên tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ khi sử dụng sản phẩm và không được xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

Điều khoản bảo mật của 7BALL

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của trang web này, người dùng có thể tiếp xúc với thông tin không công khai của trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn ở bí mật kinh doanh, bí mật kỹ thuật, quyền riêng tư của người dùng, v.v. Người dùng phải giữ bí mật nghiêm ngặt và không được tiết lộ hoặc tiết lộ cho bên thứ ba.

Người dùng có nghĩa vụ giữ bí mật dữ liệu và thông tin được tạo ra trong quá trình sử dụng dịch vụ của trang web này và không được sử dụng, sao chép, phổ biến hoặc cung cấp cho bên thứ ba mà không được phép.

Điều khoản thông tin cá nhân của 7BALL

Trang web này sẽ tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định quốc gia có liên quan để bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng. Trang web này sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ.

Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ của trang web này. Người dùng phải đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đúng, chính xác và đầy đủ và đồng ý rằng trang web này sẽ sử dụng thông tin này trong phạm vi hợp lý để cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Người dùng có quyền yêu cầu trang web này xóa hoặc sửa thông tin cá nhân của họ và trang web này sẽ xử lý thông tin đó trong một khoảng thời gian hợp lý.

Thỏa thuận bảo mật tài khoản 7BALL

Người dùng nên giữ đúng số tài khoản, mật khẩu của mình và không được tiết lộ số tài khoản, mật khẩu của mình cho người khác. Nếu số tài khoản và mật khẩu bị rò rỉ vì lý do riêng của người dùng, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng.

Nếu người dùng nhận thấy có hoạt động đăng nhập hoặc sử dụng tài khoản bất thường, người dùng nên liên hệ ngay với bộ phận dịch vụ khách hàng của trang web này để xử lý.

Trang web này sẽ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý cần thiết để đảm bảo an toàn cho tài khoản người dùng. Tuy nhiên, do hạn chế về mặt kỹ thuật, bất khả kháng và các yếu tố khác, trang web này không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối cho tài khoản người dùng. Người dùng nên hiểu và chấp nhận rủi ro này.

Người dùng được yêu cầu đọc kỹ và hiểu tất cả các điều khoản của thỏa thuận này trước khi sử dụng dịch vụ trang web 7BALL. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng các dịch vụ do trang web này cung cấp. Khi người dùng sử dụng các dịch vụ do trang web này cung cấp, người đó được coi là đã đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản của thỏa thuận này.